Mijn portefeuille: intelligent met geld omgaan

Intelligent omgaan met geld

Geld is in onze huidige maatschappij van crisissen een uiterst belangrijke pijler, voor zowel jong als oud. Vandaar natuurlijk ook de herkomst van de regelmatige beslommeringen omtrent je financiële situatie. Hoe kan je nu precies deze zorgen tegengaan of achter je laten? Hoe dien je komaf te maken met deze financiële bekommernissen? Wel, hier is één grote oplossing voor: bouw je financiële vrijheid op, zodat je je beter in je vel voelt betreffende je portefeuille!

Minimalisme in je portefeuille

Eerst en vooral dien je een gulden middenweg te vinden tussen luxueuze uitgaven en noodzakelijke uitgaven. Wat bedoelen we hier precies mee? Luxueuze uitgaven zijn uitgaven, waarbij je geld uitgeeft om jezelf eens een pleziertje te gunnen of je even goed te voelen. Dit zijn uitgaven die echter al snel de hoogte in kunnen lopen, dus hou deze zeker binnen de perken, want ze betekenen een ware aanslag op je portefeuille! Noodzakelijke uitgaven zijn deze die je daadwerkelijk dient uit te voeren, zoals voor voeding, elektriciteit, een afbetaling, doktersuitgaven en ga zo maar verder. Deze uitgaven maken je leven mogelijk en kun je dus allesbehalve van de baan werken. Een algemene tip is dus de volgende: net zoals in de kunst, in de interieurwereld en ga zo maar verder, kan je ook in je financiële wereld de idee van het minimalisme toepassen. Start hiermee vandaag nog!

Geld maakt niet gelukkig

Het is van uiterst belang dat je beseft dat geld geen doel hoort te zijn in je leven, maar dat het wel een middel kan betekenen om je dromen waar te maken. Geld is een soort van steunpilaar om je wensen in vervulling te laten gaan en je geluk na te streven. Denk maar aan het tegenovergestelde: heb je een gebrek aan geld? Dan zal dit al snel een aantal nefaste gevolgen hebben: stress, een verminderde controle over je levensstijl en een verhoogde kwetsbaarheid. Doe daarom je best om je portefeuille te zien als een tool om je een bepaalde levensstijl te kunnen aanmeten, maar niet als reddingsmiddel om al je problemen onder ogen te zien!

Zorg voor een rijke spaarrekening

Het spreekt voor zich dat een min of meer zorgeloos leven je meer aanspreekt dan eentje met vele zorgen. En om dit te bereiken is het een must om je spaarrekening regelmatig te verwennen met een kleine bijdrage. Om dit te bekomen kan je best een soort spaarplan vooropstellen, zoals elke maand een bepaald bedrag opzij zetten. Je zal zien dat je – eens je een mooie spaarrekening hebt – je veel vrijer zal voelen, niet alleen in je vel, maar ook in leven in het algemeen. Een spaarrekening bezorgt je dus de luxe van vrijheid, een begrip dat al je geld waard is!